Aktuelni događaji


Beograd, 29. mart 2019, Madlenianum, Glavna 32-Zemun


DIGITALNI MARKETING: STRATEGIJA NASTUPA NA DIGITALNIM MEDIJIMA, POSLOVNA PRIMENA DRUŠTVENIH MREŽA

 

Cilj ove radionice je da se polaznicima prikaže kako se planira i kreira nastup na digitalnim medijima, kao i kako se meri postignuti uspeh i računa povraćaj investiranih sredstava u ovaj oblik marketinga.


Učešćem na ovoj radionici ovladaćete neophodnim veštinama za pripremu dobre digitalne strategije, odabira adekvatnih digitalnih kanala i pripremu i plasiranje kvalitetnog digitalnog sadržaja.


Usvojićete neophodna znanja potrebna za dobru strategiju nastupa na digitalnim medijima – od definicije ciljeva i planiranja budžeta, preko implementacije, do merenja rezultata projekta i daljeg unapređenja.


Na ovoj radionici, kroz praktičan rad tokom obuke predstavićemo i primere dobre prakse, kako bi polaznici:

  • ovladali procesom i metodologijom izrade plana digitalnog nastupa
  • naučili da pripreme održiv budžet i da se pravilno predstave budžetirani troškovi
  • naučili osnovna pravila digitalnog marketinga i strateškog vođenja digitalne kampanje
  • odabrali prave/adekvatne digitalne kanale i plasirali dobar i kvalitetan digitalni sadžaj u pravo vreme
  • usvojili neophodna znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kasniju realizaciju projekata iz oblasti digitalnog marketinga
 

PROGRAM RADIONICE PRIJAVA NA DOGAĐAJ