Agencija Infosistem i Prima Business Consulting organizuju radionicu


DIGITALNI MARKETING: STRATEGIJA NASTUPA NA DIGITALNIM MEDIJIMA, POSLOVNA PRIMENA DRUŠTVENIH MREŽA

TERMIN

BEOGRAD, 29. mart 2019, od 10:00 do 18:00 časova

Madlenianum, Glavna 32 - Zemun, Beograd


CILJ RADIONICE

Cilj radionice je da se polaznicima prikaže kako se planira i kreira nastup na digitalnim medijima, kao i kako se meri postignuti uspeh i računa povraćaj investiranih sredstava u ovaj oblik marketinga.

Učešćem na ovoj radionici ovladaćete neophodnim veštinama za pripremu dobre digitalne strategije, odabira adekvatnih digitalnih kanala i pripremu i plasiranje kvalitetnog digitalnog sadržaja.

Usvojićete neophodna znanja potrebna za dobru strategiju nastupa na digitalnim medijima – od definicije ciljeva i planiranja budžeta, preko implementacije, do merenja rezultata projekta i daljeg unapređenja.

Na ovoj radionici, uz praktičan rad tokom obuke predstavićemo i primere dobre prakse, kako bi polaznici:

 • ovladali procesom i metodologijom izrade plana digitalnog nastupa
 • naučili da pripreme održiv budžet i da se pravilno predstave budžetirani troškovi
 • naučili osnovna pravila digitalnog marketinga i strateškog vođenja digitalne kampanje
 • odabrali prave/adekvatne digitalne kanale i plasirali dobar i kvalitetan digitalni sadžaj u pravo vreme
 • usvojili neophodna znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kasniju realizaciju projekata iz oblasti digitalnog marketinga

PREDAVAČ

OLIVERA BAKOVIĆ, Poslovni i WSI Internet Konsultant, koja radi u okviru globalne Mreže konsultanata po WSI licenci, od 2014.godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1996.godine,a proteklih 20 godina je radila na poslovima vezanim za strateško poslovanje kompanija.
Ispred WSI tima je učestvovala na brojnim lokalnim i regionalnim projektima iz oblasti digitalnog marketinga. Takođe je i njen predstavnik u IAB Srbija, agenciji za analizu i monitoring internet marketinga u našoj zemlji i više od 3 godine pruža podršku domaćim organizacijama i pomaže brojnim preduzećima u plasiranju njihovih proizvoda i usluga putem digitalnih medija.

CILJNA GRUPA

Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje digitalnih tehnologija u poslovanju, a prvenstveno:

 • Predstavnicima privrede koji ulažu u inovacije i razvoj poslovanja
 • Predstavnicima različitih institucija koji ulažu u modernizaciju
 • Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
 • Predstavnicima akademskih institucija, istraživačkih ustanova i studentima (fakulteti, škole,istraživački instituti, i slično,...)
 • Svima koji žele da koriste nove tehnologije i trendove u svom poslu u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata

PROGRAM

10:00 – 10:15 Registracija učesnika

10:15 - 10:30 UVOD U DIGITALNI MARKETING

 • Pozdrav organizatora
 • Upoznavanje učesnika i predavača
 • Pojam i definicija digitalnog marketinga

10:30-11:15 PRIPREMA STRATEŠKOG PLANA ZA DIGITALNI NASTUP

 • Tradicionalni marketing – analiza dosadašnjih marketinških aktivnosti
 • Digitalni horizont - osnovne razlike i nove mogućnosti koje pruža digitalni marketing u odnosu na prethodne marketinške aktivnosti
 • Ciljna grupa/populacija – ko je naša digitalna publika
 • Definisanje ciljeva i identifikacija ključnih pokazatelja

Radionica I: Kreiranje profila ciljne grupe

Smernice za kreiranje profila i tematskim oblastima u skladu sa potrebama učesnika

11:15 – 11:30 Pauza

11:30 – 12:30 IZRADA INICIJALNOG DIGITALNOG PLANA

 • Ključne faze u razvoju digitalnog plana
 • Analiza digitalnog tržišta
 • Analiza digitalne konkurencije
 • Odabir digitalnih kanala nastupa (Web kanali i društvene mreže)
 • Budžet i dodatne mogućnosti za nastup na odabranim kanalima

Radionica II: Analiza jednog primera iz prakse

12:30 – 12:45 Pauza

12:45 – 13:45 PRIPREMA ADEKVATNOG DIGITALNOG SADRŽAJA

 • Karakteristike dobrog sadržaja: usklađenost sa temom projekta, digitalnim kanalom, ključnim pojmovima i potrebama publike

Kreiranje sadržaja:

 • Smernice za kreiranje dobrog sadržaja
 • Upravljanje sadržajem (Content management)
 • Uvid u osnove digitalnog reklamiranja (Ads management)
 • Tipovi reklama i struktura reklamnih kampanje (Ad set, Ad promo, Ad boost)

Radionica III: Prva reklama – kreiranje reklame

Dobro izrađen sadržaj je više od pola posla.

13:45 – 14:30 Pauza

14:30 – 15:30 ONLINE NASTUP

 • WEBSITE
 • Google Adwords, Search kampanje, Display kampanje i SEO
 • Društvene mreže (Facebook, YouTube, Instagram, Linkedin...)
 • Email marketing, SMS marketing, Newsletter, Telemarketing i CRM
 • A/B testiranje, digitalna metrika, praćenje rezultata kampanje i unapređenje

Radionica IV: Analiza jednog digitalnog plana - Kako učiniti projekat lakim za implementaciju i rukovođenje, a pri tom impresionirati ciljnu publiku i postići dobre rezultate

15:30 – 15:45 Pauza

15:45 – 16:45 PREZENTACIJA I PROCENA DIGITALNOG PROJEKTA

 • Kako izgleda uspešan digitalni plan – nastup na tržištu
 • Zašto pojedini digitalni planovi padaju, a drugi daju odlične rezultate
 • Šta je integrativno dinamički pristup optimizaciji digitalnog prisustva

16:45 – 17:45 SEO – Optimizacija u cilju što boljeg rangiranja na pretraživačima – Google Zoo

 • Šta je SEO
 • Kako se nekada radio SEO
 • Google Zoo – osnovni Google algoritmi koji određuju rang na prvoj strani
 • Kako se danas radi SEO i zašto
 • Šta je to Adaptive SEO i koliki uticaj imaju sadržaj i društvene mreže na ukupan rang i organsku poziciju

Radionica V: Kreiranje piramide digitalnog uspeha

17:45 – 18:00 DISKUSIJA

 

KOTIZACIJA I MATERIJALI

 • Kotizacija: 10.200,00 dinara
 • Popusti: 5% popust za dva učesnika, za 3 i više 15% ili po dogovoru
 • 20% popust za studente, uključujući i one na postdiplomskim studijama
 • Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
 • Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji.
 • Besplatan pristup  internetu.

WEB ADRESA - PRIJAVA ZA RADIONICU

Elektronska prijava: http://www.infosistem.info/digitalni-marketing

PRIJAVA NA DOGAĐAJ

Prijavu možete poslati i na e-mail adresu: office@infosistem.info

Prijave se mogu poslati najkasnije do  28. marta 2019.

INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije pozovite nas na:

gsm: +381 (0)64 113 59 92Zoran Rakić – Beograd