Agencija Infosistem i European Training Academy organizuju radionicu


KAKO NAPISATI DOBAR PROJEKAT ZA EU FONDOVE I DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA

TERMIN

BANJA LUKA, 27. jun 2019, od 08:30 do 16:30 časova

Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a, Banja Luka

CILJ RADIONICE

Cilj radionice je da polaznici ovladaju neophodnim veštinama za uspešno pisanje projekata za EU program za istraživanje i razvoj HORIZON 2020 i Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II.
Tokom radionice ukazaćemo na mogućnosti za finansiranje projekata iz ova dva EU programa i na ključne faze i izazove u procesu pripreme predloga projekta: od razvoja ideje, identifikacije i analize konkursa, traženja partnera i koordinatora na projektu, pisanja predloga projekta kao i podnošenja same aplikacije.

Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, uz korišćenje primera iz prakse i demonstraciju finansiranih projekata, polaznici će:

 • dobiti sve informacije vezane za programe EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020 i Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II koji važe za period od 2014-2020
 • naučiti gde da nađu konkurse za IPA II i Horizon 2020 i kako da ih analiziraju
 • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
 • naučiti kako definisati ciljeve projekta i probleme
 • naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode
 • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
 • naučiti koje su najčešće greške u pisanju projekata
 • naučiti kako biti konkurentan i kako se izdvojiti od drugih
 • naučiti kako se ocenjuju EU projekti

PREDAVAČ

RATKO BOJOVIĆ, radi kao izvršni direktor Evropske trening akademije (EUTA). Od 2011.godine radio kao šef za analizu i monitoring Balkanske bezbednosne mreže (BSN), gde je pružao informacije klijentima o mogućnostima za finansiranje projekata iz EU fondova i kao trener za pisanje EU projekata. Ispred svog tima učestvovao je u pripremi i pisanju projekata za FP7-COMPETE, Horizon 2020-STRENGTH2FOOD i Tempus-CASA, na kojima BSN učestvuje kao partnerska organizacija koja doprinosi održivosti projekata, pre svega kroz organizaciju treninga za pripremu, pisanje i upravljanje EU projektima. U sopstvenoj organizaciji i u saradnji sa partnerima učestvovao u realizaciji velikog broja info sesija i treninga za pisanje projekata za EU fondove koji su organizovani u Srbiji i regionu.

CILJNA GRUPA

Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU u cilju finansiranja projekata, a prvenstveno:

 • Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)
 • Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj
 • Predstavnicima različitih institucija
 • Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
 • Studentima

PROGRAM

08:15 – 08:30 Registracija učesnika

Pozdrav organizatora

08:30 - 09:00 UVOD – KAKO FUNKCIONIŠU EU PROGRAMI

 • Upoznavanje sa izazovima i preprekama pred kojima stojimo na putu do EU fondova.

09:00-10:00 PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE HORIZON 2020 I INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II)

 • Mogućnosti za finansiranje projekata, smernice za upoznavanje sa programom H2020 i IPA kao i tematskim oblastima u skladu sa potrebama učesnika
 • Kako da prilagodite Vaše projektne ideje očekivanjima donatora
 • Najava otvorenih i predstojećih konkursa i primeri finansiranih projekata
 • Glavne razlike i sličnosti između ova dva programa

10:00 – 10:15 Pauza

10:15 – 11:15 PRIPREMA ZA UČESTVOVANJE NA KONKURSIMA H2020 I IPA

 • Definisanje ciljeva i identifikacija odgovarajućeg konkursa
 • Radionica: Analiza H2020 i IPA konkursne dokumentacije
 • Demonstracija konkursne dokumentacije i aplikacionog formulara za H2020 i IPA

11:15 – 12:00 Pauza

12:00 – 12:45 DIZAJN PROJEKTA - KAKO DA PRIPREMITE PREDLOG PROJEKTA

 • Ključne faze u razvoju predloga projekta od ideje do podnošenja aplikacionog formulara
 • Kako da pišete ključne delove projekta u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje projekata
 • Praktični saveti za pripremu i pisanje predloga projekta

12:45 – 13:00 Pauza

13:00 – 13:45 TRAŽENJE PARTNERA ZA PROJEKAT I RAZVOJ PROFILA VAŠE ORGANIZACIJE

 • Kako i gde tražiti partnere za H2020 i IPA projekte
 • Identifikacija finansiranih projekata iz Vaših oblasti i potencijalnih partnera
 • Opis partnera i konzorcijuma

13:45 – 14:00 Pauza

14:00 – 15:00 IZVRSNOST U PISANJU PROJEKATA ZA EU FONDOVE

 • Filozofija uspešnog pisanja EU projekata
 • Kako biti konkurentan, pružanje dokaza
 • Kako učiniti projekat lakim za čitanje i kako impresionirati evaluatore
 • Demonstracija finansiranih H2020 i IPA projekata

15:00 – 15:15 Pauza

15:15 – 16:15 RADIONICA - PROCENA PREDLOGA PROJEKTA

 • Procena podnetih predloga projekata od strane učesnika
 • Kako izgleda uspešan, tj. finansiran predlog projekta
 • Analiza: zašto pojedini projekti padaju, a drugi dobijaju finansijska sredstva

16:15 – 16:30 DISKUSIJA

 

KOTIZACIJA I MATERIJALI

 • Kotizacija: 220 KM
 • Popusti: 5% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popust ili po dogovoru
 • 50% popust za studente, uključujući i one na postdiplomskim studijama
 • Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
 • Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji.
 • Besplatan pristup  internetu.

WEB ADRESA - PRIJAVA ZA RADIONICU

Elektronska prijava: http://www.infosistem.info/eu-projekti

PRIJAVA NA DOGAĐAJ

Prijavu možete poslati i na e-mail adresu: office@infosistem.info

Prijave se mogu poslati najkasnije do 26. juna 2019.

UPLATA

Nakon evidencije prijave šalje se predračun za uplatu kotizacije.

INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije pozovite nas na:

gsm: +381 (0)64 113 59 92Zoran Rakić – Beograd