Agencija Infosistem Beograd i European Training Academy organizuju radionicu


KAKO NAPRAVITI DOBAR BUDŽET PROJEKTA I DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA IZ EU FONDOVA

TERMIN

BANJA LUKA, 22. februar 2019, od 09:00 do 17:00 časova

Univerzitet za poslovne studije, Jovana Dučića 23a, Banja Luka

CILJ RADIONICE

Cilj radionice je upoznavanje učesnika sa sistemom finansijske i administrativne koordinacije prilikom sprovođenja projekata finansiranih iz EU fondova. U tom pogledu, upoznaćete se sa vrstama troškova koji se sufinansiraju od strane Evropske Unije i naučiti šta treba znati i uraditi da se troškovi opravdaju. Nakon završetka rada radionice, razumećete šta Vas sve čeka na putu da obećana sredstva na kraju i dobijete: kako pripremiti efikasan budžet, kako voditi i dokazivati troškove, kako se kvalitetno pripremiti za reviziju i kako priču započetu prijavljivanjem projekta na konkurs sprovesti do srećnog kraja. Ključna stvar koju treba naučiti je da dobijanje potvrde o sufinansiranju projekta sa strane ugovarača nije kraj priče, nego tek početak, te shvatiti da za uspešno dobijanje bespovratnih sredstava od Evropske Unije treba znati i ovu drugu stranu priče.

PREDAVAČ

VLADIMIR TODOROVIĆ, jedan od osnivača kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Osnovne i master studije završio na Elektrotehnici i računarstvu, Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Kao deo tima učestvovao u upravljanju projektima u pozivima FP7, TEMPUS, HORIZON 2020 i IPA prekogranične saradnje. Koordinator je trogodišnjeg TEMPUS projekta na Univerzitetu u Novom Sadu pod nazivom Idea Lab. U periodu 2013-2015 angažovan kao finansijski menadžer IPA projekta prekogranične saradnje sa Mađarskom i tom prilikom učestvovao u sastavljanju predloga projekta, realizaciji, izveštavanju i reviziji. Trenutno rukovodi H2020 projektom iz grupe Marija Kiri akcija. Kao omladinski aktivista i direktor Kreativno edukativnog centra (NVO), bio je uključen i odgovoran za mnoge projekte iz oblasti neformalnog obrazovanja za mlade i studente.

CILJNA GRUPA

Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU u cilju finansiranja projekata, a prvenstveno:

 • Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)
 • Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj
 • Predstavnicima različitih institucija
 • Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
 • Studentima

PROGRAM

08:30 – 09:00 Registracija učesnika

09:00 - 09:30 Generalne informacije o finansijskim i pravnim regulativama

 • Budget – struktura po tematskim oblastima
 • Tipovi aktivnosti - vrste projekata i njihovo finansiranje
 • Projektni sporazumi:
  • Grant Agreement¨ - struktura i vrste
  • Consortium Agreement¨- predvidjene aktivnosti

09:30-10:30 Razumevanje projektnih troškova za izradu efikasnog budžeta

 • Struktura i kriterijumi projektnog budžeta
  • Osnovne kategorije budžeta
  • Tipovi troškova i podela po budžetskim kategorijama
  • Forme u okviru kojih troškovi mogu biti prijavljeni
  • Kriterijumi za odobravanje troškova - Eligible costs

10:30 – 11:00 Pauza

11:00 – 12:00 Obračun tipova troškova projekta - General Grant Agreement

 • Troškovi rada učesnika na projektu ¨Actual Personnel Cost¨+ ¨Unit cost
 • Troškovi podugovaranja – Subcontracting
 • Ostali direktni troskovi – Other direct cost
 • Indirektni troskovi – Flat rate

12:00 – 12:30 Pauza

12:30 – 13:30 Obračun budžeta projekta

 • Procenjeni i realni budžet
 • Transfer budžeta - kriterijumi

13:30 – 13:45 Pauza

13:45 – 15:15 Radionica

 • Kalkulacija budžeta projekta
 • Kalkulacija satnice (Hourly rate)
 • Kalkulacija troskova rada učesnika na projektu (Actual Personal costs)

15:15 – 17:00 Diskusija

 

KOTIZACIJA I MATERIJALI

 • Kotizacija: 200 KM
 • Popusti: 5% popust za dva učesnika, 15% popust za tri učesnika i više ili po dogovoru
 • 50% popust za studente, uključujući i one na postdiplomskim studijama
 • Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
 • Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji.
 • Besplatan pristup  internetu.

WEB ADRESA - PRIJAVA ZA RADIONICU

Elektronska prijava: http://www.infosistem.info/eu-projekti

PRIJAVA NA DOGAĐAJ

Prijavu možete poslati i na e-mail adresu: office@infosistem.info

Prijave se mogu poslati najkasnije do 21. februara 2019.

UPLATA

Nakon evidencije prijave šalje se predračun za uplatu kotizacije.

INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije pozovite nas na:

gsm: +381 (0)64 113 59 92Zoran Rakić – Beograd